Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólne cele strategii nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nad rynkiem kolejowym w 2014 roku

22.05.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił ogólne cele nadzoru nad rynkiem kolejowym w 2014 roku. Wynikają one z art. 3 oraz art. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) 1077/2012 z 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa (Dz. U. UE L 320 z 17 listopada 2012 r.). Dotyczą obowiązku opracowania strategii i planu nadzoru, przedstawienia ogólnych celów strategii, kryteriów decyzyjnych oraz procedur składania skarg na decyzje organu.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, w dziale „Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego”.

do góry