Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w sprawie zatwierdzania przepisów i regulacji wewnętrznych przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych

16.05.2014

W celu uporządkowania obszaru związanego z funkcjonowaniem systemu przepisów i regulacji wewnętrznych, a w szczególności ujednolicenia podejścia podmiotów sektora kolejowego w odniesieniu do zakresu opracowywanych przepisów i regulacji wewnętrznych oraz obowiązków związanych z ich przedkładaniem do zatwierdzania lub akceptacją, Prezes UTK przygotował ramowe wytyczne, wskazujące rodzaje przepisów i regulacji, których zatwierdzenie bądź akceptacja przez Prezesa UTK jest konieczna w celu ubiegania się o certyfikat, autoryzację lub świadectwo bezpieczeństwa.

Wytyczne zostały opracowane na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych, precyzujących rodzaje przepisów i regulacji podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa UTK dla przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic.

Szczegółowa treść wytycznych, precyzujących rodzaje przepisów i regulacji wewnętrznych niezbędnych dla ubiegania się o uzyskanie certyfikatu, autoryzacji i świadectwa bezpieczeństwa jest dostępna pod poniższymi linkami:

Wymagania dla przewoźnika kolejowego, ubiegającego się o certyfikat bezpieczeństwa;
Wymagania dla zarządcy infrastruktury, ubiegającego się o autoryzację bezpieczeństwa;
Wymagania dla podmiotów, ubiegających się o świadectwo bezpieczeństwa.

 

 

 

do góry