Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK w zakresie prawidłowości prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

15.05.2014

W ramach przeprowadzonych w ostatnim czasie czynności nadzorczych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na przeprowadzaniu egzaminu weryfikacyjnego na stanowisko manewrowego, którego zakres w części praktycznej był niezgodny w zakresem określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego, którego zakres nie zawierał wszystkich wymaganych zagadnień, uniemożliwiało kompleksową weryfikację wiedzy i umiejętności przystępujących do egzaminu. Mogło to skutkować dopuszczeniem do pracy osoby niespełniającej wymagań przypisanych dla konkretnego stanowiska pracy.

Opisana wyżej  nieprawidłowość narusza przepisy art. 22d ust 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 25 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach ustawowych zadań nadzorczych prowadzi działania kontrolne przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury w zakresie prawidłowości prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. W 2014 roku zaplanowano blisko sto szczegółowych kontroli w tym zakresie.

 

do góry