Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara dla Kolei Śląskich za nieprawidłowe oznakowanie pociągów

09.05.2014

Prezes UTK nałożył na Koleje Śląskie karę w wysokości 204 062,67 za niewykonanie decyzji z 19 kwietnia 2013 r.

Prezes UTK uznał, że Spółka nie wykonała decyzji z 19 kwietnia 2013 r. w zakresie usunięcia stwierdzonych w toku postepowania administracyjnego nieprawidłowości.

Przewoźnik zobowiązany był doprowadzić do prawidłowego oznakowania pociągów Kolei Śląskich.

Skutkiem naruszenia przepisów była dezorientacja podróżnych i chaos towarzyszący zajmowaniu przez pasażerów miejsc, co mogło skutkować:

1) wyborem niewłaściwego pociągu i udania się do innej niż zamierzali stacji przeznaczenia,

2) niezidentyfikowaniem pociągu, którym chcieli odbyć podróż,

3) utratą możliwości przesiadki,

4) utratą możliwości podjęcia decyzji o rezygnacji z podróży lub zmianie środka komunikacji.

W powyższej decyzji ustalono, że spółka musi usunąć nieprawidłowości i dostosować oznakowanie do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 211) najpóźniej do maja 2013 r.

Przeprowadzona w styczniu br. kontrola dotycząca wykonania przedmiotowej decyzji wykazała brak dopełnienia obowiązku przez przewoźnika. W związku z tym, Prezes UTK nałożył na Koleje Śląskie karę pieniężną w wysokości 204 062,67 złotych, tj. 175 euro za każdy dzień niewykonania decyzji.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, wydając decyzję w powyższej sprawie, kierował się przede wszystkim interesem pasażerów, których zbiorowe prawa zostały w tym przypadku naruszone w sposób rażący.

do góry