Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie PKP PLK S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 20 stycznia 2012 r.

08.05.2014

W dniu 6 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „SOKiK” ogłosił wyrok w sprawie z odwołania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwanej dalej „PKP PLK S.A.” na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, z dnia 20 stycznia 2012 r. nr DRRK-WR-910-21/2011 zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2011/2012 pomiędzy PKP PLK S.A. a spółką Arriva RP sp. z o.o.

SOKiK oddalił w całości odwołanie PKP PLK S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 20 stycznia 2012 r. nr DRRK-WR-910-21/2011.

SOKiK w ustanych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż żaden z zarzutów odwołania podniesionych przez PKP PLK nie zasługuje na uwzględnienie.

Ponadto SOKiK stwierdził, iż Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, na podstawie art. 29 ust. 1i ustawy o transporcie kolejowym, jest uprawniony do wydania decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej. W przedmiotowej decyzji Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, może określić kompleksowe warunki współpracy pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury, w tym również w zakresie jaki nie był sporny pomiędzy stronami, w celu zapewnienia przewoźnikom prawa do korzystania z przydzielonych w rozkładzie jazdy tras pociągów, a co za tym idzie zapewnienia równowagi rynku usług kolejowych.

SOKiK uznał zatem, iż na podstawie wydanej przez Pozwanego decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej, możliwe powinno być ustalenie całokształtu warunków współpracy stron w zakresie udostępnienia infrastruktury.

Wyrok nie jest prawomocny.

do góry