Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Komisji Europejskiej 2009/460/WE, z dnia 5 czerwca 2009 r., dotycząca przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa, służącej stwierdzeniu czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE.

16.06.2009

W dziale Współpraca Międzynarodowa, w zakładce Prawo Wspólnotowe, opublikowana została treść nowej Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 czerwca 2009 r., dotyczącej przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa, służącej stwierdzeniu czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE.

do góry