Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny certyfikat bezpieczeństwa wręczony

10.06.2009

W dniu 9 czerwca br. w UTK odbyło się kolejne wręczenie certyfikatu bezpieczeństwa wydawanego przewoźnikom zgodnie z prawem UE zawartym w tzw. II pakiecie kolejowym, transponowanym do prawa krajowego. Certyfikat bezpieczeństwa w cz. A otrzymała Spółka PKP Energetyka po wcześniejszym zaakceptowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem.

 

Prezes UTK Pan Wiesław Jarosiewicz wręczając certyfikat bezpieczeństwa podkreślił duży wkład pracy, jaki został poświęcony w celu profesjonalnego opracowania dokumentu oraz wysoki poziom bezpieczeństwa jaki od lat utrzymuje PKP Energetyka w zakresie swojej działalności, co pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie tej spółki na rynku przewozów kolejowych.
Prezes PKP Energetyka S.A. Pan Tadeusz Skobel podziękował Kierownictwu i pracownikom UTK za bardzo dobrą merytoryczną współpracę i przychylność w wielomiesięcznej pracy przy przygotowywaniu się firmy do tej certyfikacji – szczególnie trudnej biorąc pod uwagę rozpoczynanie działalności tej firmy jako przewoźnika kolejowego.
Otrzymany certyfikat bezpieczeństwa umożliwia ubieganie się tego przewoźnika o dopuszczenie do przewozów we wszystkich krajach UE (po uzyskaniu części B takiego certyfikatu w każdym z tych krajów).
do góry