Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK w zakresie nieuzasadnionego stosowania „sygnałów zastępczych” - nieprawidłowości na linii kolejowej nr 201

25.04.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania nadzorcze, zainicjowane w 2013 roku, w zakresie „przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania”. Dzięki podjętym działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządcy infrastruktury usunęli lub podjęli pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi linii kolejowych nr: 1, 9, 14, 68 101, 171, 203, 204, 273, 274, 282, 431 i 657.

W ubiegłym miesiącu Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 4 i 6 oraz ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, przeprowadził kontrolę zasadności stosowania sygnałów zastępczych przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. na linii kolejowej nr 201 na szlaku kolejowym Gdynia Główna – Gdynia Wielki Kack.

Na kontrolowanym szlaku kolejowym, w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych w dniu 10 lutego 2014 roku, doszło do uszkodzenia kabla teletechnicznego TKD. Awaria polegała na zerwaniu w kilku miejscach powłoki zewnętrznej kabla, co spowodowało zaniżenie oporności żył kablowych i uniemożliwiło prawidłową pracę urządzeń blokady liniowej pomiędzy stacjami Gdynia Główna – Gdynia Wielki Kack.

Usterka powodowała konieczność wyprawiania pociągów ze stacji Gdynia Wielki Kack w kierunku stacji Gdynia Główna na tzw. „sygnały zastępcze”. Mimo to, zarządca infrastruktury nie podjął wystarczających działań mających na celu usuniecie nieprawidłowości. Dopiero w trakcie trwającej kontroli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w ostatnim dniu czynności kontrolnych, PKP PLK SA usunęło trwające ponad miesiąc nieprawidłowości, powodujące niewłaściwą pracę urządzeń blokady liniowej.

Kontrole w zakresie długotrwałego i nieuzasadnionego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych” zostały uznane za jeden z priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry