Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Raport “Polish railways in 2012 – market operation and traffic safety” dostępny na stronie internetowej UTK

25.04.2014

Urząd Transportu Kolejowego publikuje na swojej stronie raport "Polish Railways in 2012 – market operation and traffic safety". Opracowanie jest angielskojęzyczną wersją raportu „Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”, podsumowującego polskie koleje po raz pierwszy w dwóch wymiarach: rynku i stanu bezpieczeństwa kolejowego.

Najnowsza publikacja Urzędu Transportu Kolejowego ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o polskim rynku kolejowym odbiorcom anglojęzycznym. Raport roczny w języku angielskim publikowany jest po raz drugi.

W obszarze rynku transportu kolejowego raport przedstawia m. in. następujące zagadnienia:

 •        diagnoza stanu i cechy charakterystyczne rynku transportu kolejowego,
 •        konkurencja międzygałęziowa na rynku przewozowym w Polsce i Europie,
 •        struktura podmiotowa i przedmiotowa polskiego rynku kolejowego,
 •        tabor, wielkość oraz wskaźniki efektywności rynku kolejowego,
 •        licencjonowanie przewozów kolejowych,
 •        wskaźniki jakości pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych.

W kwestii bezpieczeństwa ruchu kolejowego w niniejszym Raporcie znajdują się:

 •        podstawowe uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa kolei,
 •        analiza zdarzeń kolejowych,
 •        statystyki i ocena bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
 •        analiza incydentów chuligańskich na sieci kolejowej,
 •        analiza poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Europie,
 •        informacje o nadzorze nad podmiotami rynku kolejowego.

Raport dostępny jest w zakładce Market regulation, w sekcji Annual Reports. Zapraszamy do lektury.

do góry