Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania przez PKP PLK S.A. infrastruktury kolejowej linii nr 190 Bielsko-Biała - Cieszyn

16.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzją z dnia 3 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury na linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała - Cieszyn na odcinku Skoczów Bładnice – Goleszów.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na utrzymywaniu przez zarządcę infrastruktury kolejowej w stanie niezapewniającym bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, poprzez eksploatowanie podkładów zużytych biologicznie, eksploatowanie nawierzchni kolejowej ze złym stanem technicznym podsypki oraz eksploatowanie toru o szerokości przekraczającej dopuszczalne tolerancje.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry