Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Formularz wniosku o nadanie, zmianę lub wycofanie oznaczenia posiadacza pojazdu (VKM).

02.04.2009

W witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, w dziale Bezpieczeństwo i Nadzór, w zakładce Rejestr Taboru, opublikowana zastała treść dokumentu dotyczącego zasad nadawania oznaczenia (VKM) dla posiadacza pojazdu oraz formularz wniosku, który powinien być stosowany w procesie ubiegania się o nadanie, zmianę lub wycofanie oznaczenia posiadacza pojazdu.

do góry