Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja z przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

18.03.2009

 

  • w dniu 11 marca 2009 r. – zakwalifikowanych było 11 osób. Do egzaminu przystąpiło 11 osób. Z osób przystępujących z  wynikiem pozytywnym z części testowej zakwalifikowało się 8 osób. Część opisową zdawało 8 osób zaliczyło pozytywnie 2 osoby. Ogółem egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskały 2 osoby.
  •  W dniu 12 marca 2009 r. – do egzaminu przedłużającego ważność świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych przystąpiło 14 osób. W Części testowej z wynikiem pozytywnym egzamin zdało  13 osób, tylko 1 osoba nie zdała.
do góry