Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości na linii średnicowej w Warszawie

24.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 4 i 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzją z dnia 13 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, linii nr 2 Warszawa Centralna - Terespol oraz linii nr 448 Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertów na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 września 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych dotyczących utrzymania infrastruktury kolejowej poprzez m.in.: eksploatowanie nawierzchni kolejowej przy niezapewnieniu jej stabilności i trwałości oraz niespełnieniu warunków bezpiecznej eksploatacji toru bezstykowego, niewykonanie naprawy ostatecznej pękniętych szyn oraz wymiany szyn zakwalifikowanych do wymiany podczas badań defektoskopowych realizowanych przez zarządcę, warunkujących bezpieczną eksploatację torów bezstykowych oraz niewykonanie wszystkich zaleceń i uwag zawartych w protokołach zaleceń techniczno-eksploatacyjnych zarządcy.

Decyzja o przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego działań kontrolnych w tym zakresie, była podyktowana dużą liczbą przypadków pęknięć szyn we wskazanych powyżej lokalizacjach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Następstwem niskiego poziomu utrzymania infrastruktury przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we wskazanych powyżej lokalizacjach była konieczność czasowego wstrzymywania ruchu pociągów przez zarządcę, co wiązało się z dużą liczbą opóźnień pociągów pasażerskich.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry