Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych” na liniach kolejowych nr 171 i 657

17.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt  4, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 4 oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w wyniku przeprowadzonej kontroli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzją z dnia 11 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na liniach kolejowych nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewnik oraz nr 657 Katowice Szopienice Północ - Katowice Muchowiec.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 14 sierpnia 2014 roku.

Naruszenie przepisów polegało na niespełnianiu przez zarządcę warunków technicznych, których celem powinno być utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego podczas wjazdów na posterunek odgałęźny Stawiska z toru nr 1 szlaku Stawiska - Katowice Muchowiec linii kolejowej nr 171, oraz z toru nr 3 szlaku Stawiska - Katowice Janów linii kolejowej nr 657, w związku z długotrwałym - od 2009 roku, oraz nieuzasadnionym prowadzeniem ruchu pociągów po torach głównych, po niezorganizowanych drogach przebiegu tj. w oparciu o sygnały zastępcze.

Jest to kontynuacja działań kontrolnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zainicjowanych w 2013 roku wobec zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania".

Kontrole w zakresie długotrwałego i nieuzasadnionego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”, zostały również uznane za jeden z priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku.

Dzięki działaniom kontrolnym i administracyjnym podjętym w ubiegłym roku przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządca infrastruktury usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn, linii 204 Malbork - Braniewo, linii 273 szlak Kostrzyn - Chyrzyno, linii 282 szlak Jankowa Żagańska - Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, stacji Poznań Starołęka, stacji Dęblin, linii nr 9 - stacji Susz, Działdowo, Gralewo, Rybno Pomorskie, linii 101 - stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin - Przeworsk.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry