Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z przedstawicielami jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań koniecznych w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

14.03.2014

Z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, 12 marca br. zostało zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań koniecznych w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Spotkanie miało charakter dydaktyczno-szkoleniowy. Omawiane były także zagadnienia związane z  problemami o charakterze praktycznym, dostrzegane przez Urząd Transportu Kolejowego. Głównymi celami spotkania było:

  • przedstawienie wymagań prawnych i roli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w procesie uzyskania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzaniu zgodności z typem, wydawaniu certyfikatów zgodności typu oraz wydawaniu certyfikatów zgodności z typem – na podstawie ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.,
  • przedstawienie aktualnej sytuacji formalno-prawnej, związanej z procesem uzyskiwania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu,
  • przedstawienie najczęściej pojawiających się błędów i nieścisłości w opiniach jednostek upoważnionych.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje dotyczące następujących obszarów:

Odbyła się również otwarta debata, podczas której zasygnalizowane zostały istotne kwestie, związane m.in. z:

  • trybem postępowania po wejściu przepisów „nowego rozporządzenia” w przypadku projektów na zaawansowanym etapie realizacji,
  • podejściem Prezesa UTK do ograniczenia zakresu badań koniecznych w przypadku pojazdów eksploatowanych na bocznicach kolejowych,
  • uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, czy też zezwolenia do eksploatacji typu w powiązaniu z siecią interoperacyjną i siecią nieinteroperacyjną,
  • cross-acceptance i uzyskaniem certyfikatu akredytacji,
  • warunkami oraz trybem wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem.

Poruszane zagadnienia niewątpliwie były ważne, o czym świadczy bardzo duże zainteresowane przedstawicieli tego środowiska. Wskazywane problemy zostały przyjęte ze zrozumieniem, co daje dużą szansę na ich wyeliminowanie.

do góry