Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Elektroniczna baza świadectw dopuszczenia typu do eksploatacji na stronie internetowej UTK

13.03.2014

Przypominamy, że na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego dostępna jest elektroniczna baza wydanych świadectw dopuszczenia typu do eksploatacji. Dzięki temu każdy zainteresowany może pobrać elektroniczną wersję tych dokumentów.

Świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji wydawane jest dla typu (czyli powtarzalnego rozwiązania konstrukcyjnego) pojazdu kolejowego, urządzenia lub budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, a nie konkretnego urządzenia czy podmiotu eksploatującego wyrób.

Z uwagi na powyższe, jeżeli na daną budowlę lub urządzenie przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego (np. podkłady typu IIB lub system przytwierdzenia typu K), które jest zainstalowane na bocznicy kolejowej wydano w przeszłości świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji, użytkownik bocznicy nie jest zobowiązany do składania wniosku do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie świadectwa dopuszczenia typu do eksploatacji i legitymowania się świadectwem wystawionym na wniosek użytkownika bocznicy.

W celu uzyskania wersji elektronicznej świadectwa, należy w wyszukiwarce wpisać numer świadectwa dopuszczenia typu. Wykaz numerów dostępny jest w rejestrze świadectw dopuszczenia typu.

do góry