Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolej na dostępność – wyniki rankingu stron internetowych przewoźników

10.03.2014

Fundacja Widzialni po raz kolejny przeprowadziła badanie dostępności stron internetowych polskich przewoźników kolejowych. Wyniki audytu Fundacja przedstawiła na spotkaniu, które odbyło się 7 marca br. w Urzędzie Transportu Kolejowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele przewoźników, którzy mieli okazję zapoznać się z wynikami najnowszych badań oraz porozmawiać z ekspertami z dziedziny dostępności stron internetowych.

Dwa lata temu żadna z przebadanych stron kolei nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Najnowsze badanie wykazało, że pomimo tego, że większość serwisów internetowych przewoźników w dalszym ciągu ma problem ze spełnieniem standardów dostępności, serwisy pasażerskie powoli się zmieniają i stają bardziej przyjazne dla użytkowników.

Osoby niewidome, niedowidzące i głuche oraz eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych przebadali czternaście serwisów internetowych wiodących polskich przewoźników kolejowych. Sprawdzano kluczowe elementy jak m.in. kontrast serwisu, poprawność linków, formularzy wyszukiwania połączeń, opis elementów graficznych, poprawność HTML,  poprawność CSS.

Badania rankingowe zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części ekspert z dziedziny dostępności serwisów www sprawdził kluczowe elementy serwisu pod względem zgodności z WCAG 2.0.

W drugiej części (User experience) niepełnosprawni konsultanci dokonali oceny wszystkich badanych podstron oraz wykonali trzy zadania charakterystyczne dla serwisu. We wszystkich testach wzięły udział osoby o różnym stopniu dysfunkcji wzroku oraz osoba głucha.

Niepełnosprawni konsultanci przeprowadzili zadania polegające na sprawdzeniu rozkładów jazdy, cen biletów, kontaktu z przewoźnikiem. Badane strony okazały się nie spełniać standardów dostępności. Dwa serwisy otrzymały ocenę dobrą, dwa dostateczną, dziesięć serwisów otrzymało oceny niedostateczne. Najczęściej popełniane błędy to brak odpowiedników tekstowych, nieopisane linki, pola formularzy i elementy graficzne. Z przebadanych serwisów wiele nie posiadało prawidłowej struktury nagłówków, elementu który ma duży wpływ na komfort nawigowania po stronie www przez osobę niewidomą. Część elementów na stronach przewoźników nie posiadała wystarczającego kontrastu lub w trybie kontrastu tekst w stosunku do tła jest nieprawidłowy, a nawet gorszy niż w trybie zwykłym.

Najbardziej dostępnym serwisem z przebadanych jest strona Urzędu Transportu Kolejowego i Serwis dla pasażerów www.pasazer.info.pl, najmniej punktów w badaniu i jednocześnie najmniej dostępnym serwisem jest strona Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Wyniki badania przewoźników:

 

I część

(punkty)

II część

(punkty)

Suma

(punktów)

Ocena

Serwis dla Pasażerów www.pasazer.info.pl

18

19,6

37,6

85,5%
dobra

Urząd Transportu Kolejowego

18

18,6

36,6

83,2%
dobra -

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

13

19,1

32,1

73,0%
dostateczna

Koleje Mazowieckie

13

18,7

31,7

72,0%
dostateczna -

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

10

20,2

30,2

68,6%
niedostateczna

Koleje Dolnośląskie

11

17,5

28,5

64,8%
niedostateczna

Koleje Wielkopolskie

11

16,8

27,8

63,2%
niedostateczna

Przewozy Regionalne

11

16,7

27,7

63,0%
niedostateczna

Arriva RP

9

16,8

25,8

58,6%
niedostateczna

TK Telekom Rozkład jazdy

10

14,9

24,9

56,6%
niedostateczna

SITKol Rozkład Jazdy

9

15,2

24,2

55,0%
niedostateczna

Koleje Śląskie

8

16,2

24,2

55,0%
niedostateczna

PKP Intercity

7

16,1

23,1

52,5%
niedostateczna

Warszawska Kolej Dojazdowa

1

13,9

14,9

33,9%
niedostateczna

 

Podstawą badania była metodologia badania dostępności stron www opracowana przez Fundację Widzialni oraz Uniwersytet Śląski w oparciu o dokument WCAG w wersji 2.0 opracowany przez międzynarodowe Konsorcjum W3C. Dokument rekomendowany przez Europejską Agendę Cyfrową i oraz Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności jest zbiorem wytycznych dla twórców stron internetowych. Zastosowanie rekomendacji gwarantuje dostępność serwisu dla maksymalnie dużej liczby użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami motorycznymi i sensorycznymi. Został uznany i zaakceptowany przez wiele krajów Unii Europejskiej i włączony jako dokument normatywny lub stanowiący podstawę rozwiązań legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w odniesieniu do serwisów www.

Przewoźnicy kolejowi podczas spotkania w UTK wykazali duże zainteresowanie tematem dostępności swoich stron internetowych, co powinno przełożyć się na dalsze działania dotyczące tworzenia i utrzymywania serwisów w pełni dostosowanych do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. To niezwykle istotne, aby wykorzystać dzisiejsze możliwości techniczne i wypracowane standardy do skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych z poszczególnych dziedzin życia, w tym podróży koleją. Osoby te, jak każdy z nas, mają prawo do swobodnego przemieszczania się środkami publicznego transportu kolejowego i należy robić wszystko, aby ich podróż nie zakończyła się już na etapie planowania, a więc na niemożności sprawdzenia w Internecie rozkładu czy swobodnego znalezienia innych istotnych informacji.

Pełen raport z badania dostępny jest na stronie www.widzialni.org

do góry