Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości na linii kolejowej nr 752 oraz stacjach Wrocław Gądów i Wrocław Popowice

07.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzjami z dnia 18 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 752 oraz stacjach Wrocław Gądów i Wrocław Popowice.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w terminie do 30 września 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na niespełnianiu przez PKP PLK S.A. warunków technicznych, których celem powinno być utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu, w tym między innymi poprzez: eksploatowanie nawierzchni kolejowej, rozjazdów, semafora, tarcz i wskaźników będących w złym stanie technicznym, braki znaków, brak zabudowanych odbojnic, nieprawidłowy stan wskaźników stosowany w obowiązującym systemie sygnalizacji oraz usterki w kolejowej infrastrukturze sieci trakcyjnej.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry