Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne - IV kwartał 2013 roku

07.03.2014

Od października do grudnia 2013 roku przewoźnicy przetransportowali blisko 179 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło 290,4 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o blisko 6,27% (wg TEU o 6,78%).

Przejdź do szczegółowych danych kwartalnych.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w czterech kwartałach 2013 roku wyniosła 8,633 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 3,067 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 3,70% (wg masy) i 6,03% (wg wykonanej pracy).

W IV kwartale 2013 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 10 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., Lotos Kolej Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., CTL Rail Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., STK Wrocław S.A., Ecco Rail Sp. z o.o. oraz ITL Polska Sp. z o.o.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce:

Analizy i monitoring rynku > Statystyka kwartalna > Przewozy towarowe > Przewozy intermodalne w 2013 roku

do góry