Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów towarowych - cztery kwartały 2013 roku

04.03.2014

W IV kwartale 2013 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 42,05% (względem 44,68% w III kwartale 2013 roku). W porównaniu z III kwartałem 2013 średni czas opóźnień pociągów towarowych w IV kwartale wzrósł z 425 minut do 469 minut (wzrost rzędu 10,4%). Największy odsetek stanowiły podobnie jak trzech poprzednich kwartałach 2013 roku pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 69,3%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w IV kwartale 135,1 tysiąca tras, a w III kwartale 136,3 tysiąca tras (spadek o 0,9%). W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 9 601 pociągów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach towarowych za IV kwartał 2013 roku. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

 Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

do góry