Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenia przepisów przez PKP PLK S.A. na liniach kolejowych: nr 132 Bytom - Wrocław Główny, nr 287 Opole Zachodnie - Nysa i nr 144 Tarnowskie Góry - Opole Główne

03.03.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności kontrolnych, stwierdził szereg naruszeń przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz stanu technicznego i utrzymania infrastruktury kolejowej na stacjach: Tarnów Opolski, Kamień Śląski (linia nr 132 Bytom - Wrocław Główny), Łambinowice (linia nr 287 Opole Zachodnie - Nysa) oraz posterunku odgałęźnego Bolko (linia nr 144 Tarnowskie Góry - Opole Główne).

Stwierdzone nieprawidłowości polegały między innymi na: nieprawidłowym utrzymaniu elementów infrastruktury kolejowej (defekty szyn, zły stan podkładów kolejowych, usterki w rozjazdach), braku odpisywania usterek w książkach w związku z uszkodzeniem licznika sygnałów zastępczych przez pracowników nadzorujących ruch pociągów, nieprzestrzeganiu przez zarządcę postanowień regulacji wewnętrznych oraz nieprawidłowym usytuowaniu wskaźników linii.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, przeprowadzenie sprawdzenia i analizy występowania podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach zarządcy oraz podjęcie odpowiednich działań zgodnie z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka, związanym z prowadzoną działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry