Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Świadectwa dopuszczenia typu dostępne na stronie internetowej UTK

28.02.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uruchomił elektroniczną bazę wydanych świadectw dopuszczenia typu do eksploatacji, dostępną na stronie internetowej Urzędu. Dzięki udostępnieniu jej w Internecie, każdy zainteresowany może pobrać elektroniczną wersję tych dokumentów.

Baza powstała z myślą o wszystkich podmiotach eksploatujących wyroby kolejowe, w szczególności użytkowników bocznic kolejowych.

Jednocześnie Prezes UTK wskazuje, że świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji wydawane jest dla typu (czyli powtarzalnego rozwiązania konstrukcyjnego) pojazdu kolejowego, urządzenia lub budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, a nie konkretnego urządzenia czy podmiotu eksploatującego wyrób.

Z uwagi na powyższe, jeżeli na daną budowlę lub urządzenie przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego (np. podkłady typu IIB lub system przytwierdzenia typu K), które jest zainstalowane na bocznicy kolejowej wydano w przeszłości świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji, użytkownik bocznicy nie jest zobowiązany do składania wniosku do Prezesa UTK o wydanie świadectwa dopuszczenia typu do eksploatacji i legitymowania się świadectwem wystawionym na wniosek użytkownika bocznicy.

W zasygnalizowanej sytuacji, użytkownik bocznicy powinien na własną odpowiedzialność dokonać potwierdzenia zgodności z typem, dla którego wydano świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji, posługując się wyłącznie numerem wydanego świadectwa dopuszczenia typu oraz wydrukowaną kopią świadectwa z bazy UTK.

W celu uzyskania wersji elektronicznej świadectwa, należy w wyszukiwarce wpisać numer świadectwa dopuszczenia typu. Wykaz numerów dostępny jest w rejestrze świadectw dopuszczenia typu.

do góry