Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do Rejestru praw kierowania pojazdem kolejowym

27.02.2014

Mając na względzie konieczność uporządkowania procesu przekazywania przez podmioty rynku kolejowego danych do Rejestru praw kierowania, w Urzędzie Transportu Kolejowego została opracowana i wdrożona specjalna aplikacja informatyczna. Dla zapewnienia jednolitej formy danych przekazywanych przez poszczególne podmioty oraz w celu eliminacji potencjalnych błędów, jakie mogłyby wystąpić w procesie przetwarzania danych z arkuszy do aplikacji, dane do Rejestru są wprowadzane bezpośrednio przez przedstawicieli podmiotów zatrudniających pracowników posiadających prawo kierowania pojazdem kolejowym.

Aby koordynator podmiotu miał możliwość przekazywania danych do Rejestru, niezbędne jest uzyskanie praw dostępu, tj. loginu i hasła. Uzyskanie uprawnień do korzystania z aplikacji Rejestr praw kierowania, odbywa się na wniosek podmiotu zatrudniającego pracowników posiadających prawo kierowania pojazdem kolejowym. Wzór wniosku o przydzielenie uprawnień zamieszczono poniżej.

W celu ułatwienia koordynatorom podmiotów korzystania z aplikacji poniżej zamieszczono także „Poradnik użytkownika aplikacji Rejestr praw kierowania”.

Jednocześnie Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do Rejestru bezpośrednio przez pracodawcę, możliwe jest przekazanie danych do Rejestru na zasadach obowiązujących dotychczas, tj. poprzez pobranie, wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: prawakierowania@utk.gov.pl pliku „Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym”, który został zamieszczony w zakładce Bezpieczeństwo i Nadzór – Kompetencje Personelu Kolejowego – Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym.

Załączniki:

do góry