Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK w zakresie wyłączenia i ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych

26.02.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi działania kontrolne w zakresie stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów kolejowych. Działania nadzorcze, obejmują między innymi przewoźników pasażerskich, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przewozów w pociągach dalekobieżnych, przewoźników towarowych oraz użytkowników bocznic.

W wyniku ostatnich działań kontrolnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami administracyjnymi wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację kilkudziesięciu pojazdów kolejowych, należących m.in. do przedsiębiorców: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Euroterminal Sławków sp. z o.o., IMPERIA GROUP sp. z o.o., Madimex Bis sp. z o.o. oraz TOREX.

Do najczęstszych nieprawidłowości w zakresie prawidłowego poziomu utrzymania pojazdów kolejowych przewoźników pasażerskich należały: uszkodzenia systemu ogrzewania i oświetlenia, niesprawność drzwi i blokad wagonowych oraz międzywagonowych, a także niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania.

W przypadku przewoźników towarowych oraz użytkowników bocznic nieprawidłowości dotyczyły: niezgodności utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywania poszczególnych poziomów utrzymania, braku świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz braku wymaganej dokumentacji, związanej z procesem utrzymania pojazdów.

 

do góry