Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wzrost punktualności przewozów pasażerskich w ostatnim kwartale 2013 roku

26.02.2014

W IV kwartale 2013 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 90,98% (względem 90,57% w III kwartale 2013 roku). W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 369,4 tys. pociągów (o ok. 13,2 tys. mniej niż w poprzednim kwartale). Średni czas opóźnień pociągów z włączeniem opóźnień do 5 minut wyniósł 8 minut 47 sekundy. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 67,9% (70,3 tysiąca) oraz opóźnione od 5 do 60 minut 30,7% (31,8 tysiąca). Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w IV kwartale odwołali 373 pociągi.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za IV kwartał 2013. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

do góry