Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na stacji Zielona Góra i odcinku Stary Kisielin - Zielona Góra linii kolejowej nr 273

14.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzjami z dnia 12 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez eksploatację rozjazdów położonych w torach głównych stacji Zielona Góra oraz nawierzchni kolejowej części toru nr 2 na odcinku Stary Kisielin – Zielona Góra linii kolejowej nr 273, będących w złym stanie technicznym.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał terminowe usunięcie stwierdzonych naruszeń, w zakresie rozjazdów stacji Zielona Góra - do 31 maja 2014 roku, a w zakresie nawierzchni torowej odcinka linii Stary Kisielin – Zielona Góra do 31 października 2014 roku.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry