Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zarządcy infrastruktury na linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne

12.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7,art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 10 lutego 2014 roku stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na stacjach Rejowiec, Krasnystaw i Krasnystaw Fabryczny, położonych na linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na braku wdrożenia przez PKP PLK S.A. właściwych działań naprawczych polegających na kompleksowej wymianie zużytych elementów konstrukcyjnych rozjazdów na stacjach Rejowiec i Krasnystaw Fabryczny oraz toru głównego na stacji Krasnystaw wraz z naprawą podtorza kolejowego, tj. rozjazdów i toru, po których odbywają się jazdy pociągowe. 

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry