Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice

11.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 6 lutego 2014 roku stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii nr 281 Oleśnica – Chojnice.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w terminie do 31 października 2014 roku.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

  • szlak Grabowno Wielkie – Bukowice Trzebnickie: wrastające w skrajnię taboru korony drzew i krzewów, niewidoczne wskaźniki oraz znaki kilometrowe i hektometrowe, zanieczyszczona podsypka (wychlapy), nierówności pionowe i poziome, uszkodzenia podkładów żelbetowych z pęknięciami częściowymi lub całkowitymi (złamania) w strefie podszynowej;
  • szlak Bukowice Trzebnickie – Krośnice: wrastające w skrajnię taboru korony drzewi krzewów, brak pełnej widoczności wskaźników stałych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych, nierówności pionowe i poziome, uszkodzenia podkładów żelbetowych z pęknięciami częściowymi lub całkowitymi (złamania) w strefie podszynowej, uszkodzenia powierzchni tocznej główek szyn (wybuksowania), uszkodzenia na powierzchni tocznej krzyżownicy, uszkodzenia podrozjazdnic drewnianych;
  • szlak Krośnice – Milicz: wrastające w skrajnię taboru korony drzew i krzewów, brak pełnej widoczności wskaźników stałych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych, uszkodzone podkłady żelbetowe z pęknięciami częściowymi lub całkowitymi (złamania) w strefie podszynowej, zanieczyszczenia podsypki (wychlapy),  uszkodzenia powierzchni tocznej szyn (wybuksowania), nierówności pionowe i poziome toru;
  • szlak Milicz – granica Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu: wrastające w skrajnię taboru korony drzew i krzewów, brak pełnej widoczności wskaźników stałych oraz znaków kilometrowych, uszkodzone podkłady żelbetowe z pęknięciami częściowymi lub całkowitymi (złamania) w strefie podszynowej, uszkodzenie powierzchni tocznej szyn (wybuksowania), nierówności pionowe i poziome toru, zanieczyszczona podsypka (wychlapy), podkłady drewniane biologicznie zużyte, luźne wkręty, pęknięcia rozwarte ponad 30 mm, wcięcia podkładek.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się zarówno do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a także jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry