Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie w sprawie publikacji nt. kontroli UTK w Oddziale Lubuskim spółki Przewozy Regionalne

10.02.2014

W związku z materiałem prasowym opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pt. „Lubuska kolej jest bezpieczna – wyniki kontroli UTK”, Urząd Transportu Kolejowego oświadcza, że w jego treści podano nieprecyzyjne informacje, dotyczące kontroli przeprowadzanej w  styczniu br. w spółce Przewozy Regionalne, Oddział Lubuski w Zielonej Górze.

Kontrola obejmowała nadzór nad procedurami utrzymania kolejowych w zakresie m.in.:

  • eksploatacji i utrzymania dwóch autobusów szynowych serii SA 133 (nr 007 i 008), a nie jak wskazano, całości taboru spółki Przewozy Regionalne, Oddział Lubuski w Zielonej Górze,  
  • warunków lokalowych i wyposażenia technicznego hali Punktu Utrzymania i Napraw Taboru w Rzepinie,
  • kompetencji i kwalifikacji właściciela i pracowników firmy „SELUCH” Selka Dariusz, która jako podwykonawca spółki Przewozy Regionalne, realizuje usługi w zakresie utrzymania wyżej wymienionych pojazdów.

Na podstawie ustaleń z kontroli stwierdzono, że działalność kontrolowanego podmiotu w zakresie nadzoru nad procedurami utrzymania pojazdów kolejowych, dla dwóch autobusów szynowych serii SA 133 (nr 007 i 008), jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

do góry