Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy Certyfikat Bezpieczeństwa

08.01.2009

W dniu 30 grudnia 2008r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pierwszy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej „Certyfikat Bezpieczeństwa” w części A, akceptującej opracowany przez przewoźnika kolejowego„System Zarządzania Bezpieczeństwem”.

Certyfikat z numerem „0001” został wydany dla ITL Polska Sp. z o.o., który planuje rozpoczęcie przewozów rzeczy koleją, w tym towarów niebezpiecznych. 

Stanowi to realizację postanowień Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. L 164 30.04.2004r.) oraz art. 13 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 18b ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).   

 
Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 1 pkt.2) Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej na terenie Polski  jest certyfikat bezpieczeństwa w części „B”, o wydanie którego przewoźnik wystąpił.
do góry