Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wszczął postepowania administracyjne w związku z rozerwaniem pociągu pasażerskiego na stacji Żyrardów

04.02.2014

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu działań kontrolnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowania administracyjne względem spółki PKP Intercity oraz zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie art. 28g Ustawy o transporcie kolejowym, poprzez niezgłoszenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych zdarzenia kolejowego, zaistniałego 4 października 2013 roku na stacji Żyrardów.

Zdarzenie kolejowe polegało na rozerwaniu pociągu – zerwaniu sprzęgu śrubowego ostatniego wagonu składu pociągu i wypełniało znamiona wypadku kolejowego zgodnie z definicją Ustawy o transporcie kolejowym. Ponadto zdarzenie wypełniało znamiona kategorii 37 kwalifikacji przyczyny zdarzenia z załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych. Zgodnie z art. 28g Ustawy o transporcie kolejowym, zarówno zarządcy infrastruktury, jak i przewoźnicy kolejowi obowiązani są do natychmiastowego zgłaszania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych poważnych wypadków, wypadków i incydentów.

do góry