Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości w realizacji usług przewozowych na trasie Warszawa - Łódź

03.02.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził w dniach 29 stycznia – 3 lutego 2014 roku kontrole pociągów PKP Intercity kursujących na trasie Warszawa - Łódź - Warszawa. Łącznie kontroli poddano kilkadziesiąt pociągów, ze szczególnym uwzględnieniem kursujących w godzinach szczytu. Skontrolowano między innymi pociągi: „Jagna”, „ Wokulski”, „Boryna”, „Tuwim”, „Telimena”, „Chochoł”, „Rzecki” oraz „Włókniarz”.

W wyniku działań kontrolnych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje administracyjne, wyłączające z eksploatacji oraz ograniczające eksploatację pojazdów kolejowych przewoźnika.

Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości w zakresie prawidłowego poziomu utrzymania pojazdów kolejowych przez PKP Intercity należały: uszkodzenia systemu ogrzewania i oświetlenia, niesprawność drzwi wagonowych oraz niesprawność blokad, uszkodzenia zamknięć szaf niskiego napięcia, uszkodzenia drzwi międzywagonowych oraz przedziałowych, uszkodzenia uszczelek powodujące nawiewanie śniegu do wnętrz wagonów i przejść międzywagonowych, brak gaśnic oraz brak wody w wagonach.

W wyniku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli PKP Intercity, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o kontynuowaniu w całej Polsce działań nadzorczych licencjonowanych pasażerskich przewoźników kolejowych w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług.

do góry