Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę PKP PLK S.A. na decyzję Prezesa UTK utrzymującą w mocy decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

31.01.2014

W dniu 30 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 20 września 2013 r. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 23 sierpnia 2013 r. nr DN-0211-39A/2013 utrzymującą w mocy decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 1 lipca 2013 r. nr DN-0211-39/2013, nakładającą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną za stwierdzone naruszenia przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, tj. sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie jest zawarta inna wymagana informacja oraz za dopuszczenie do pozostawienia środka transportu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako niezasadną.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, że podstawa prawna decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, tj. art. 107 ust. 1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, jest na tyle ogólnym przepisem, że w procesie stosowania prawa należy ten przepis wykładać w związku z przepisami instrukcji wewnętrznych zarządcy infrastruktury, które dokładnie precyzują obowiązki jakie ciążą na PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocny.

do góry