Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ropoczynające realizację Projektu Transition Facility 2006, Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie monitorowania i nadzoru rynku kolejowego w Polsce.

19.12.2008

W dniu 19 grudnia 2008 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację Projektu Transition Facility 2006, zatytułowanego Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie monitorowania i nadzoru rynku kolejowego w Polsce. Projekt obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego Systemu wspomagającego Urząd Transportu Kolejowego (SWUTK) oraz przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kierownictwa Urzędu Transportu Kolejowego, Wykonawcy projektu - konsorcjum firm Deloitte Business Consulting S.A. i Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. oraz przedstawiciel Jednostki Finansująco - Kontraktującej.

Celem spotkania było przedstawienie przez Wykonawcę propozycji harmonogramu realizacji projektu, w tym propozycji harmonogramu wykonania usług szkoleniowych oraz dokonanie kluczowych ustaleń odnośnie sposobu wdrażania projektu.

do góry