Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wręczenie Świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

19.11.2008

W dniu 19 listopada 2008 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Wiesław Jarosiewicz dokonał uroczystego wręczania Świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

 
W uroczystości wzięli również udział:
  • Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej - Wojciech Barburski
  • Członek Komisji Egzaminacyjnej - Ryszard Więcław oraz
  • Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej - Danuta Michalewicz-Pieniek.
Na uroczystość zaproszono zarówno osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia po raz pierwszy, jak i doradców już posiadających uprawnienia a przedłużających je na następne 5 lat.
Prezes UTK pogratulował wszystkim przybyłym na uroczystość pomyślnego zdania egzaminu oraz życzył sukcesów w ich dalszej pracy.
 
W ciągu całego 2008 r. Świadectwa po raz pierwszy otrzymało 26 kandydatów, natomiast 69 doradców posiadających uprawnia, przedłużyło je o następne 5 lat.
Wojciech Barburski,
do góry