Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie utrzymania autobusów szynowych serii SA109 i SA133

20.12.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. b, art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 20 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzją z dnia 16 grudnia 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego, w zakresie nieprawidłowej eksploatacji pojazdów serii SA109, tj. § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych serii SA109, w terminie do dnia 5 lutego 2014 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie stosowania wkładów smarnych w systemie smarowania obrzeży kół w autobusach szynowych typ 109 i 133 w aspekcie występowania stanów awaryjnych urządzeń srk sterujących sygnalizacją świetlną na przejazdach kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził nieprawidłowości w zakresie eksploatacji pojazdów kolejowych przez przewoźnika, w tym: polegające na braku czynności i wymagań dla systemu smarowania obrzeży kół i częstotliwości ich sprawdzania w pojeździe serii SA109 oraz braku określenia w dokumentacji techniczno-ruchowej pojazdu serii SA133 systemu smarowania obrzeży kół.

do góry