Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę PKP PLK S.A. na decyzję Prezesa UTK dotyczącą nieprawidłowości na stacji Baby

20.12.2013

W dniu 19 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 lipca 2013 r. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 1 lipca 2013 r. nr DN-0211-42/2013 utrzymującą w mocy decyzję z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr TO1-0211-03/2013 w przedmiocie wyeliminowania możliwości podawania sprzecznych wskazań sygnałów przez semafory wjazdowe i wyjazdowe stacji Baby na linii kolejowej nr 1, a także wprowadzenia na stacji Baby ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w całości skargę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako oczywiście niezasadną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr TO1-0211-03/2013 w przedmiocie wyeliminowania możliwości podawania sprzecznych wskazań sygnałów przez semafory wjazdowe i wyjazdowe oraz wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego stacji Baby, jak i decyzja z dnia 1 lipca 2013 r. nr DN-0211-42/2013 utrzymującą w mocy decyzję z dnia 24 kwietnia 2013 r. była prawidłowa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ustnych motywach rozstrzygnięcia ponadto wskazał, iż bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest wartością nadrzędną, a zdrowie i życie ludzkie winno podlegać szczególnej ochronie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny.

do góry