Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne – III kwartał 2013 roku

03.12.2013

Od lipca do września 2013 roku przewoźnicy przetransportowali 176,3 tysiąca sztuk jednostek, co stanowiło 285,3 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o blisko 11,95% (wg TEU o 11,55%).

Przejdź do szczegółowych danych kwartalnych.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w trzech kwartałach 2013 roku wyniosła 6,327 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 2,240 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 3,71% (wg masy) i 6,01% (wg wykonanej pracy).

W III kwartale 2013 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 9 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., CTL Logistics Sp. z o.o., CTL Rail Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., STK Wrocław S.A. oraz Ecco Rail Sp. z o.o..

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2013 roku.

do góry