Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PKP PLK S.A. od decyzji Prezesa UTK z 30 grudnia 2011 roku

26.11.2013

W dniu 25 listopada 2013 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Wydział XVII – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa w sprawie sygn. akt XVII AmK 3/12. Przedmiotem rozpoznania przez SOKiK było odwołanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 grudnia 2011 r. nr DRRK-WR-910/16/2011, zastępującej umowę o udostępnieniu infrastruktury kolejowej obowiązującej na rozkład jazdy obowiązujący od 11 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2012 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a spółką Przewozy Regionalne.

SOKiK po rozpoznaniu sprawy oddalił odwołanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji od niniejszego wyroku.

do góry