Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na linii nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

25.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 7  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 21 listopada 2013 roku, stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, poprzez niespełnienie warunków technicznych, których celem powinno być utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały między innymi na braku oznakowania lub braku jego widoczności dla kilometrażu linii, co powodowało brak możliwości orientacji maszynisty w dokładnym położeniu składu pociągu na szlaku.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zarządca infrastruktury podjął działania naprawcze zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, celem weryfikacji ich wykonania, przeprowadził działania rekontrolne. W ich wyniku stwierdzono, że pomimo usunięcia znacznej części nieprawidłowości przez zarządcę infrastruktury, w dalszym ciągu na linii kolejowej występowały odcinki, na których nie jest zapewniona pełna widoczność ww. znaków. 

do góry