Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich w trzecim kwartale 2013 roku

25.11.2013

W III kwartale 2013 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich wyniosła 90,57% (względem 92,13% w II kwartale 2013 roku). W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 382,6 tys. pociągów (o ok. 7,3 tys. więcej niż w poprzednim kwartale). Średni czas opóźnień pociągów z włączeniem opóźnień do 5 minut wyniósł 9 minut 22 sekundy. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 66,4% (71,3 tysiąca). Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w III kwartale odwołali 901 pociągów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za III kwartał 2013. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

 Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

do góry