Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wydał pierwsze w Polsce zezwolenia dla systemu ETCS (European Train Control System).

22.11.2013

21 listopada 2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pierwsze w historii polskiej kolei zezwolenia dla Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS).

ETCS jest częścią wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego. Główną zaletą tego jest możliwość swobodnego poruszania się pociągów na terenie sieci kolejowych poszczególnych państw (właścicieli infrastruktury), bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zezwolenia zostały wydane w stosunku do podsystemu strukturalnego: sterowanie - urządzenia przytorowe ERTMS/ETCS poziomu 1, zainstalowanego na linii kolejowej E65 - Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku od Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia. Przytorowy system ERTMS/ETCS poziom 1 jest systemem kontroli jazdy pociągu z punktową transmisją danych, zapewniających ciągłą kontrolę jazdy pociągu. Urządzenia przytorowe przeznaczone są do pobierania w sposób bezpieczny informacji o sygnałach wyświetlanych na sygnalizatorach przytorowych oraz przetwarzania tej informacji do postaci odpowiednich telegramów, wysyłanych poprzez urządzenia transmisyjne (eurobalisy), zabudowane w określonych punktach toru kolejowego, do urządzeń pokładowych sytemu ERTMS/ETCS.

Zgodnie z certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną - Instytut Kolejnictwa, podsystem dla którego wydano zezwolenie jest zgodny z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności i spełnia wymogi bezpieczeństwa.

do góry