Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie w sprawie dopuszczenia do eksploatacji pojazdu szynowego typu „Inspiro”

20.11.2013

W związku z niektórymi, wprowadzającymi w błąd publikacjami medialnymi, dotyczącymi okoliczności dopuszczenia do eksploatacji pojazdu szynowego typu „Inspiro” (elektryczny zespół trakcyjny metra INSP 6-66-4-750-CAB-WAW) Urząd Transportu Kolejowego oświadcza:

  • typ pojazdu szynowego „Inspiro”  po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, otrzymał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego NR T/2013/0286. Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wpłynął do Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 8 października 2012 roku;  świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu zostało wydane w dniu 24 września 2013 roku,
  • w toku prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego postępowania, stwierdzono wypełnienie przez wnioskodawcę wszystkich warunków i obowiązków określonych  przepisami prawa,
  • zespół trakcyjny „Inspiro” został poddany wymaganym badaniom technicznym, które są określone właściwymi przepisami prawa i uzyskał pozytywną opinię jednostki upoważnionej do prowadzenia badań, tj. Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu. Jednostka upoważniona w swojej opinii potwierdziła bezpieczeństwo rozwiązań zastosowanych w pojeździe,
  • zgodnie z przepisami przy wydaniu pierwszego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu,  świadectwo takie wydawane jest na czas określony. Świadectwo dla pojazdu szynowego ”Inspiro” jest  ważne do 31 grudnia 2014 roku.
do góry