Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczynamy kolportaż plakatów promujących przeciwdziałanie kradzieży infrastruktury kolejowej.

22.11.2013

Rozpoczęła się akcja oplakatowywania okolic i miejsc szczególnie narażonych na kradzież i dewastację infrastruktury kolejowej. Pierwsze plakaty UTK trafiły do regionu najbardziej zagrożonego opisanym procederem, czyli na Górny Śląsk. Tam statystyki dewastacji infrastruktury są najwyższe. Zaangażowany w akcję kolportażu plakatów UTK przedstawiciel przewoźnika stwierdził, że miejsca kradzieży są dobrze zidentyfikowane. Urząd Transportu Kolejowego ma nadzieję, że akcja podniesie lokalną świadomość przede wszystkim mieszkańców i pracowników kolejowych, którzy podejmą działania interwencyjne, informując o zauważonych przypadkach Straż Ochrony Kolei (tel.: 22 474 00 00), Policję (tel.: 997 lub 112).
Jednocześnie zapraszamy wszystkich, którzy chcą wesprzeć akcję kolportażu do pobrania pliku z plakatem UTK, do druku.

W dniu 29 października 2013 roku, działania prowadzone w ramach Memorandum zainicjowanego przez UKE, URE oraz UTK, zostały włączone do katalogu działań rządowego programu „Razem bezpieczniej”, opracowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2006 roku. Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego i ma na celu przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa, w programie „Razem bezpieczniej” określono obszary działania i kierunki aktywności zaangażowanych podmiotów. Jednym z jego podstawowych założeń jest poprawa bezpieczeństwa powszechnego, oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program ma charakter rządowy, a zatem jego realizacja obejmuje nie tylko działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale również pozostałych resortów, zaangażowanych w prace na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także działania administracji samorządowej i instytucji pozarządowych.

Przypomnijmy, że celem Memorandum jest podjęcie i prowadzenie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.

  • Plakat - Przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacji infrastruktury kolejowej
do góry