Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK w zakresie wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych”. Nieprawidłowości na linii nr 204 Malbork - Braniewo

14.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt  4, art. 14 ust. 1 pkt 1, i ust. 4 oraz art. 17 ust. 7 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych, decyzją z dnia 12 listopada 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przepisów na linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo. Naruszenie polegało na prowadzeniu ruchu pociągów, na szlaku Młynary – Chruściel, wyposażonym w urządzenia blokady liniowej, bez zastosowania tych urządzeń. Dodatkowo naruszenie polegało na długotrwałym i nieuzasadnionym prowadzeniu ruchu na tzw. sygnały zastępcze, spowodowanym niewłaściwym poziomem utrzymania infrastruktury.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Jest to kontynuacja działań nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania, podczas ich podawania". Dzięki działaniom kontrolnym i administracyjnym, podjętym w tym roku przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, już w kilkunastu przypadkach zarządca infrastruktury usunął lub podjął pilne działania, zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, linii 273 szlak Kostrzyn – Chyrzyno, linii 282 szlak Jankowa Żagańska – Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, linii nr 9 - stacji Susz, linii 101 – stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin – Przeworsk.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry