Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara finansowa dla zarządcy infrastruktury Infra SILESIA S.A. za niewyznaczenie doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych

13.11.2013

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 6 listopada 2013 roku nałożył na zarządcę infrastruktury Infra SILESIA S.A. karę pieniężną w wysokości 5 000 zł, za niewyznaczenie doradcy do spraw przewozu towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przypadku zarządca infrastruktury kolejowej, ma obowiązek wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, określa załącznik do ustawy. Zgodnie z załącznikiem do ustawy naruszenie przepisu polegające na niewyznaczeniu doradcy, podlega sankcji karnej w postaci kary pieniężnej w wysokości 5 000 złotych. 

do góry