Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych przez spółkę Przewozy Regionalne

08.11.2013

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 20 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzjami z dnia 6 listopada 2013 roku, wyłączył z eksploatacji dwa pojazdy - wagony kolejowe przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Decyzje podlegały natychmiastowej wykonalności.

Naruszenie przez przewoźnika przepisów, którego efektem były decyzje wyłączające wagony, polegało na eksploatowaniu pojazdów kolejowych, bez przeprowadzania czynności utrzymaniowych, wymaganych zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, utrzymanie pojazdów kolejowych powinno być wykonywane przez podmioty posiadające wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Na podstawie § 8 rozporządzenia, przewoźnik kolejowy powinien prowadzić dokumentację, związaną z procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz zapewniać zgodność procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych, o których mowa w art. 15 ustawy o transporcie kolejowym ustalił, że przewoźnik Przewozy Regionalne Sp. z o.o. eksploatował pojazdy kolejowe, niezgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Systemu Utrzymania pojazdu kolejowego, tj. nie wykonywano czynności przeglądowych, wynikających z poziomów utrzymania P3 i P5, natomiast czynności przeglądowe, wynikające z poziomu utrzymania P2, wykonywano niezgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania.

Stałe działania Prezesa UTK w zakresie kontroli Dokumentacji Systemów Utrzymania, dążą do zapewnienia europejskich standardów i wysokiej kultury eksploatacji pojazdów kolejowych w Polsce.

do góry