Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl laureatem Konkursu Człowiek Roku Transportu Szynowego - Przyjaciel Kolei 2013

06.11.2013

Prezes Krzysztof Dyl został uhonorowany nagrodą, zwaną potocznie „kolejowym Oskarem”, podczas Gali Kolejowej 5 listopada 2013 roku, „za upór i konsekwencję w działaniach regulacyjnych na rynku kolejowym”. Kapituła nagrody odniosła się z uznaniem, przede wszystkim do zasług Prezesa Krzysztofa Dyla w rozwoju kolejnictwa oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa kolei. Szczególną uwagę zwróciły decyzje Prezesa UTK, które w opinii członków Kapituły, wywarły wpływ na bardziej racjonalne podejście do opłat za dostęp do infrastruktury, spowodowały postęp w realizacji praw pasażerów oraz wpłynęły na działania przewoźników, zarządców i użytkowników bocznic, w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Dostrzeżono również wzmożoną aktywność UTK w obszarze skutecznego komunikowania i informacji. „To sukces całego zespołu, przede wszystkim pracowników Urzędu, to zaszczyt dla nas wszystkich” - podkreślił Prezes UTK Krzysztof Dyl, dziękując za nagrodę.

Nagrody, które przyznawane są od 2005 roku, wręczał podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel. „Po to, żeby nasza kolej mogła się rozwijać, konieczne są potężne środki finansowe, programy, struktury organizacyjne… ale niczego byśmy nie osiągnęli, gdyby nie ludzie”, mówił wiceminister.

Celem konkursu organizowanego przez PKP Linie Kolejowe SA i Railway Business Forum, jest uhonorowanie osób, których charyzma i szczególna aktywność w działalności zawodowej przyczyniły się do wybitnych osiągnięć na rzecz transportu kolejowego w Polsce. Do 2013 roku uhonorowano ponad 50 osobistości ze świata nauki, polityki, biznesu, mediów oraz działaczy samorządowych.

Urząd Transportu Kolejowego serdecznie gratuluje i życzy wielu sukcesów wszystkim laureatom konkursu.

 Gala Kolejowa

foto: Włodzimierz Włoch, za zgodą Rynek-kolejowy.pl.

do góry