Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK, wyłączająca z eksploatacji elektryczny zespół trakcyjny przewoźnika Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

05.11.2013

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 30 października 2013 roku, wyłączył z eksploatacji elektryczny zespół trakcyjny EN57 przewoźnika Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Decyzja dotyczyła nieprawidłowości w zakresie eksploatacji przez przewoźnika pojazdu kolejowego z niesprawnym układem zamykania drzwi bocznych. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK, przyczyniają się do stałego zwiększania bezpieczeństwa i komfortu pasażerów, do poziomu najwyższych europejskich standardów.

do góry