Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK, nakazująca zarządcy Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na linii nr 47, 48 i 512

29.10.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 13 ust. 4 i ust. 6, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 23 października 2013 roku stwierdził naruszenie przepisów, dotyczących obowiązku zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie spełniania warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na skrzyżowaniach toru z drogami publicznymi linii nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska, linii nr 48 Podkowa Leśna – Milanówek Grudów oraz linii nr 512 Pruszków PKP – Komorów WKD.

Naruszenie przepisów, polegało miedzy innymi, na prowadzeniu ruchu pociągów przy nieustalonych komisyjnie aktualnych kategoriach kilkunastu przejazdów kategorii „C” i „D” na tych liniach kolejowych, dopuszczenie do eksploatacji przejść użytku publicznego kategorii „E” bez zabezpieczeń zmuszających pieszych przed wejściem na tory do zmiany kierunku ruchu, oraz na dopuszczeniu do eksploatacji przejazdów z uszkodzonymi na obu przejazdach sygnalizacjami samoczynnymi, oraz brakiem oznakowania na tych przejazdach.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uznał między innymi, za niedopuszczalne stosowanie przez zarządcę Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., trwających od ponad kilkunastu miesięcy, tymczasowych rozwiązań polegających wyłącznie na wprowadzeniu ograniczeń prędkości do 20 km/h dla czoła pociągów, przejeżdżających przez przejazdy na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Systematyczne i konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK, wpływają bezpośrednio na podniesienie standardu utrzymania infrastruktury kolejowej, przez ich zarządców.

do góry